Digitalkino

Digitale kinotekniske løsninger, produkter og installasjoner for nye installasjoner eller oppgraderinger i henhold til de seneste DCI-spesifikasjonene.
Digitalbioleverantörer