incode-blue

Videvox inngår samarbeidsavtale med DX

Videvox har inngått en partneravtale med DX om håndtering og videre salg av vår digitale skjermløsning Incode. I den forbindelse overtar DX ansvaret for den løpende kontakten med eksisterende og nye kunder, herunder innsalg og support. Avtalen innebærer en tett integrasjon med DX sitt billettsystem, tilgang til DX sin filmdatabase med sikring av kvalitet på mediainnholdet samt at DX sin supportavdeling vil overta 1.-linjesupport. Med DX og Videvox sin erfaring fra kinomarkedet over de siste tiårene står vi sammen bedre rustet til videre utvikling og vedlikehold av løsningen, noe som gagner alle våre kunder.

Som en del av avtalen vil alle kunder av DX sin digitale skjermløsning, eFront, flyttes over til Incode, og Incode blir dermed den ledende digitale skjermløsningen på det norske kinomarkedet. For dere som Incode-kunde vil overgangen ikke være merkbar, og nye kontaktdetaljer for support og salg vil sendes ut i løpet av nær fremtid. Endringen vil være gjeldende fra og med 1 april 2016.

Vi håper dere deler vår glede over denne avtalen, og vi ser frem til fortsatt å levere et markedsledende produkt sammen med en av markedets sterkeste merkevarer.