Om Videvox

Videvox er et av Skandinavias eldste kinotekniske selskap, og har levert teknisk utstyr til kinoer i både Norge og Sverige siden 1978.

Selskapet har vært med på hele utviklingen fra analog til digital filmvisning, og har i lengre tid vært den ledende aktøren i Sverige. I Norge har Videvox vært en av de ledende leverandørene gjennom Hjalmar Wilhelmsen, et heleid selskap av Videvoxgruppen, som i 2012 endret navn til Videvox Norge. Videvox-gruppen inkluderer avdelinger med svært god kompetanse innen lyd- og bildeteknikk, stoler, service, nettverksarkitektur og digital innholdsdistribusjon, og er dermed rustet for en bred målgruppe innen kinobransjen. Kjernevirksomheten har historisk alltid tilhørt profesjonell filmvisning, men for å dekke et stadig voksende behov for fleksibilitet og systemintegrasjon har Videvox utviklet seg til å bli et fullserviceselskap innen digital bilde- og lyddistribusjon.

Videvox Norge er en komplett leverandør til det norske kinomarkedet, og tilbyr kun de beste produkter til sine kunder.